Условия за обслужване

Посетителите и потребителите на този уеб сайт трябва внимателно да прочетат настоящите общи условия, преди да използват този уеб сайт. Ако Потребителят използва този уеб сайт се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи Условия. Ако Потребилетят не приема тези общи условия, той не трябва да използва този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Дестин Къмпани ООД предоставя услуги на потребителите си посредством този сайт, разположен на домейн www.goodbox.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на използвания от нас сървър или чрез заплащане и ползването на платени услуги, предлагани от нас. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на използваните от нас сървъри адрес на потребител, както и всяка друга информация.

I. Правила за използване на сайта

Дестин Къмпани ООД (наричан по-долу "Доставчик"), в качеството си на фирма, която е създала и оперира домейна от www.goodbox.bg дава право на потребителите да зареждат и разглеждат всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че се спазват и се съобразяват всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този интернет сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

II. Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този уеб сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включая търговски и целеви. Задълженията на Доставчика по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този интернет сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти. Също така Доставчикът не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този уеб сайт. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Доставчикът не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този интернет сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените данни за контакти.

III. Абонаментни условия

i. Всеки клиент има право да прекрати абонамента си във всеки момент, независимо от периода му. При прекратяване на абонамент от 3 или 6 месеца, Good Box запазва правото си да преизчисли месечната цена на кутиите, от които клиента се е възползвал на пълна цена от 29.95 лв., и разликата до платената вече сума, ще бъде възстановена по банков път.
ii. Цената на абонамент от 3 или 6 месеца се заплаща онлайн или при доставката на първата кутия, с наложен платеж. Към цената на всеки абонамент се начислява такса от 4 лв. (до офис на Еконт) или 4.99лв. (до краен адрес), за доставка на първата кутия от абонаментния план. Всеки следващ месец от абонамента, клиента заплаща само сумата на доставката.
iii. Good Box запазва правото си да променя цените на индивидуалните абонаменти по всяко време.
iv. Дестин Къмпани ООД не поема отговорност за непотърсени, предварително платени абонаменти, престояли в офис на Лео Експрес или Еконт Експрес над 7 работни дни. Това включва пратки до краен адрес и офиси на куриерските фирми.

* Цените са с ДДС.

IV. Доставка и получаване на Good Box

i. Доставка на адрес: избира се в процеса на поръчка след попълване на точен адрес, имена, пощенски код, предпочитана дата на доставка и допълнителни инструкции.
ii. Доставка до офис на Еконт.

V. Отказ от поръчка

i. Можете да върнете закупените от нас продукти без причина, в рамките на 7 дни от датата на закупуването при следните условия:
- Продуктите да са в оригиналната си опаковка
- Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
- Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с вашата поръчка ще получите придружаващ документ - фискален бон при плащане при доставка или фактура по ваше желание)
- Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка
ii. Може да прекратите месечния си абонамент преди 20-то число на всеки месец. За да направите това, моля свържете се с нас на телефон +359 878 33 70 55.

Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането. Същите условия важат при прекратяване на месечен абонамент.

Адрес за връщане на продуктите:
Дестин Къмпани ООД
София 1164
ул. Криволак 4, жк Лозенец
телефон +359 878 33 70 55

VI.Ограничение на отговорността

Дестин Къмпани ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети включая , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този интернет сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Доставчика за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този интернет сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация потребителят поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

VII. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП Доставчикът e длъжeн да предостави свободно следната информация:
i. Името и адреса си: Дестин Къмпани ООД, град София 1164, ул. Криволак 4, жк Лозенец, ЕИК 203276018.
ii. Цената на предлаганите абонаменти е изписана на съответните страници, като тя включва ДДС.
iii. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на абонаментните планове е 4лв.(до офис на Еконт) или 4.99лв.(до краен адрес). Цените са с ДДС.
iv. Начините за доставка са описани подробно в страницата Условия за доставка.
v. Всички плащания са съобразени с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

VIII. Търговски марки
Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

IX. Други
Дестин Къмпани ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дестин Къмпани ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Дестин Къмпани ООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.
Дестин Къмпани ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

X. Актуализация
Дестин Къмпани ООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

Сравнение на продукти